LUKKIF

This concert is for participants only

Friday, 21:30 – Evening Stage

DANISH

Den dansk/norske sanger, komponist og performer Jullie Hjetland er en farverig karakter på den nordiske folkscene. Med en dansk mor og en norsk far og en opvækst i Sverige, Norge og Danmark mestrer hun de tre skandinaviske sprog. Derudover har hun boet i Grønland  og Finland, hvilket har givet hende stor forståelse for og indsigt i den nordiske folk tradition

I 2010 startede Jullie Hjetland sit elektroniske solo projekt, LUKKIF. Og med produceren Rumpistol udkom den første Ep, “Mine Hender” i 2015, efterfulgt af Ep’en “Båden” 2015, og snart udkommer sidste Ep i rækken “Spöket” i efteråret 2017.

ENGLISH

The Danish/Norwegian singer, composer and performer Jullie Hjetland is a colorful character on the Nordic folk music scene. As a daughter of a Danish mother and a Norwegian father and a childhood in Sweden, Norway and Denmark she knows these three Scandinavian languages by heart. Apart from that she’s lived in Greenland and Finland which has given her a great understanding and insight in the Nordic folk tradition.

In 2010 Jullie Hjetland started her electronic solo project, LUKKIF. The producer Rumpistol worked on her debut EP, “Mine Hender”, in 2015 followed by her second EP “Båden” in 2016. Soon she will released the third EP in a row, “Spöket”, in the autumn of 2017.