VinterFolk 2017 – i Umeå, Sverige (DANISH)

20.-26. februar 2017
Folkets Hus og Umeå Musikskola, Umeå

Deltager-pris: 800 kr.
Offentlige koncerter til UmeFolk Festival – www.umefolk.se
Transporttilskud: Der ydes transporttilskud til danske og udenlandske lærere og elever, der rejser til Sverige.

Husk vanterne! Vi skal igen på vintertur til en af vores partnerbyer. I 2017 skal vi til Umeå i Sverige – en helt unik by i et meget smukt land! Det bliver optakten til den fantastiske UmeFolk-festival. Her får du et helt særligt program som RETHINK-deltager, hvor du blandt andet skal spille på instrumenter lavet af is! Det er vel VinterFolk… Vi får også besøg af den unge og dygtige folkemusiker fra Danmark, Elisabeth Dichmann, og ligeledes fremragende instruktører fra Umeå, i form af gruppen Rim og violinisten Ida Meidell.

Du skal selvfølgelig lære at spille en masse spændende folkemusik, men du er også med til at spille to store koncerter! Det drejer sig om den store åbningskoncert til UmeFolk-festival 2017, samt en stor RETHINK Folk Music-koncert under UmeFolk-festivalen. Her præsenterer vi RETHINK-byernes Joker Melodier.

De to store koncerter er arrangeret i samarbejde med Umeå Musikskola. Den ene koncert er d. 24. februar, og er den store AllSpels-åbningskoncert op til UmeFolk-festivalen 2017.  Den anden koncert kommer til at foregå lørdag d. 25. februar, og det er en stor RETHINK Folk Music-koncert på UmeFolk-festivalen. Her bliver vi akkompagneret af de omvandrende unge musikere fra Ethno Caravan, som har rejst rundt i det meste af Europa og har dyrket alverdens traditioner inden for folkemusikken. De kommer nemlig fra 16 forskellige lande fra rundt omkring i verden! Hvis man elsker folkemusik og at møde andre seje folkemusikere, så må man ikke gå glip af denne fantastiske mulighed. Det bliver uforglemmeligt.

Ankomst (Umeå Lufthavn): Mandag d. 20. februar 2017, kl. 13:00-16:00 (RETHINK kører fra lufthavnen kl. 16:00)
Camp afslutning: Bussen ankommer til Umeå Lufthavn søndag d. 26. februar 2017, kl. 12:20.
Dansk instruktør: Elisabeth Dichmann
Umeå instruktører: Rim og Ida Meidell

Læse mere her på Facebook
Tilmeld dig her på Sporti

VinterFolk 2017 – in Umeå, Sverige (ENGLISH)

20.-26. February 2017
Folkets Hus og Umeå Musikskola, Umeå
Participant price: 110 Euros.
Transportation grant: There will be transport grants for Danish and foreign teachers and students from our partner cities who travel to Sweden.

Don’t forget your mittens! Once again we will take a winter trip to one of our partner cities. In 2017 we are going to Umeå in Sweden – a very unique city in a beautiful country! This will be a prelude to the amazing UmeFolk festival. We will have a very special program our RETHINK participant, where you among others will try to play on instruments made of ice! It is VinterFolk after all…! We will be joined by young, great folk musicians Elisabeth Dichmann from Denmark and the instructors from Umeå, ‘Rim’ and Ida Meidell.

You will learn how to play a lot of interesting folk music, and you will also perform two big concerts with us! We will be playing at the grand opening concert for UmeFolk festival in 2017, and a large RETHINK Folk Music concert at UmeFolk festival. We will present the Joker Melodies from the RETHINK Folk Music cities.

The two big concerts are arranged in cooperation with Umeå Musikskola. The first concert will be held February 24th and this is the grand AllSpels opening show. The other show is the RETHINK Folk Music and will be held on February 25th. Here we will be joined by the traveling young musicians from Ethno Caravan who have travelled around Europe and played all kinds of folk music traditions. They come from 16 different countries from around the world! If you love folk music and if you like meeting other cool folk musicians, then you must not miss this fantastic opportunity!

Arrival (Umeå Airport): Monday, February 20th 2017, 1:00-4:00 PM (RETHINK bus leaves the airport at 4:00 PM)
End of Camp: The bus arrives at Umeå Airport on February 26th 2017, 12.20 PM.
Danish instruktor: Elisabeth Dichmann
Umeå instruktors: Rim and Ida Meidell

Read more here on Facebook
Register here on Sporti