RETHINK Folk Music Festival søger frivillige

Fra d. 26. juni til d. 2.juli har du mulighed for at blive frivillig på RETHINK Folk Music’s store musikfestival i naturskønne omgivelser på Himmelbjerget. Festivalen er kulminationen af de sidste 3 års arbejde med at genopdage og gentænke lokal folkemusik – både i Midtjylland og internationalt.
Frivilligopgaverne består bl.a. i at gøre klar og stille op til festivalen (26. juni – selve festivalen starter d. 27. juni), barvagter/kioskvagter, hjælpe til med madlavning og oprydning, lettere rengøring, scenehænder, kaffebrygning og generelt gå til hånde og være med til at sprede god stemning blandt de unge deltagere på festivalen.

Vi forventer at skulle bruge omkring 50 ReThinkers i løbet af ugen – alt efter hvor mange dage, I hver især kan deltage. Vagterne ligger både i dag- og aftentimerne, og vi ser helst at frivillige kan deltage hele dage – således at man kan være med til frivilligmødet, der finder sted hver morgen kl. 8:30. Man kan forvente ca. 2 tre-timers-vagter pr. dag – plus en rådighedsvagt.

I vil blive tilbudt overnatning indendørs og fuld forplejning de dage, I har vagter på festivalen. Frivillige kan overnatte på Limbjerggård i udkanten af festivalområdet. Desuden får I en unik mulighed for at høre masser af skøn folkemusik (måske endda spille lidt med?) med nogle af landets og Europas førende folkemusikere. Frivillige får mulighed for at høre både de offentlige koncerter fredag-søndag eftermiddage på Himmelbjerget, samt aftenprogrammet med koncerter kun for deltagere på festivalen. Når du ikke har vagter, kan du deltage i festivalens workshops, aktiviteter, etc. på lige fod med deltagerne.

Festivalområdet (workshops, overnatning, dans og koncerter tirsdag-lørdag aften):
Bøgedalsvej 16, 8660 Ry – FDF Friluftscenter Sletten (på områderne Limbjerggård og Bøgebjerg)

Store Scene (åbne offentlige gratis koncerter fredag-søndag eftermiddage):
Himmelbjerget, 8660 Ry – På selve Himmelbjerget (lige ved kvinde-egen foran Hotel Himmelbjerget)

Tilmelding:

Har du tid, lyst og kræfter til at kaste dette antal timer i denne fantastiske festival, så tilmeld dig via nedenstående link. Når du tilmelder dig som frivillig kan du give udtryk for hvilke opgaver, du helst vil varetage og hvilke dage, der passer dig.

Tilmeldingslink (frivillige):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegsGG_FCY2eV-UAgnUrIgujtDx4BanDkM4dAUssKhsnELQ4Q/viewform?c=0&w=1

//

RETHINK Folk Music Festival calls for volunteers!

From the 26th of June to the 2nd of July you have the opportunity to volunteer at Rethink Folk Music’s spectacular festival taking place in scenic surroundings at Himmelbjerget. The festival concludes the last three years efforts with rediscovering and rethinking local folk music – both nationally and internationally.

As a volunteer you can have several different tasks: setting up/getting ready for the festival (on the 26th – the festival starts on the 27th), bar-shifts, assisting in the kitchen, cleaning/tidying up, stagehands, making coffee and, in general, creating a nice atmosphere for the young participants on the festival.

We expect we are going to need 50 Rethinkers all in all – depending on how many days each of you can participate. The shifts will be both daytime and evening, and we prefer that our volunteers can participate for at least one whole day, so you can take part in the volunteer meeting taking place every morning from 8.30. Volunteers can expect at least 2-3 shifts a day (each shift is 2-3 hours).

We offer our volunteers accommodations (indoor) and three meals a day, on the days that you are working. Volunteers will stay at Limbjerggaard close to the festival.

As a volunteer you will get a unique opportunity to experience folk music concerts (maybe even play along?) by some of the leading folk music bands in Denmark and Europe. You will have the opportunity to experience both the public concerts Friday to Sunday and the more “exclusive” concerts for participants only during the week. When you are not working, you can participate in workshops, activities like all other participants.

The festival grounds (workshops, accommodations, dancing and concerts Tuesday-Saturday evenings):  Bøgedalsvej 16, 8660 Ry – FDF Friluftscenter Sletten (Bøgebjerg)

Store Scene (public free concerts Friday-Sunday afternoons):
Himmelbjerget, 8660 Ry – (in front of Hotel Himmelbjerget)

Registrations

Do you have the time and are you up for spending this number of hours as a part of this amazing festival, register via the link below. When you register as a volunteer, you can put which tasks you would prefer,
and which days you are available.

Link for registrations (volunteers):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegsGG_FCY2eV-UAgnUrIgujtDx4BanDkM4dAUssKhsnELQ4Q/viewform?c=0&w=1